Välkommen till Vema Interactive Design! Vi är specialiserade på utveckling av kundspecifik mjukvara (datorprogram), internetbaserade lösningar samt hårdvara som knyter samman mätutrustning med Internet. Vi har en mängd goda referenser!

Marknaden för expertsystem eller det som idag kallas tekniska säljstöd har formligen exploderat de senaste åren. Datorprogram har tillsammans med webbsidor blivit en allt viktigare del i företagens ickeverbala kommunikation.

Vi utvecklar lättanvända datorprogram enligt Era önskemål som hjälper Era kunder att välja rätt produkt eller att på ett enkelt sätt tillämpa Era expertkunskaper.

Vi erbjuder helhetslösningar när det gäller utveckling av expertsystem och datorprogram där det räcker att Ni är experter på det Ni håller på med. Vi sätter oss in i Era önskemål och löser resten!

Inte sällan är vi med från ax till limpa - från de första idéskisserna till ett färdigt koncept med mjukvara, webbhotell och full support.

Hårdvarunära, jordnära och kundnära!

Våra ledord sammanfattar vad vi vill vara - nämligen hårdvarunära och tekniska men alltid med jordnära fokus på de faktiska problem vi är satta att lösa i nära relation med vår kund.

Datorprogram

Vi utvecklar i de flesta på marknaden förekommande utvecklingsmiljöer, främst Microsoft Visual Studio .NET. Vi använder oss av VB och C++ eller en kombination av dessa. För speciella tillämpningar använder vi Java, C eller Assembler. Vi utvecklar både klientapplikationer och Internetbaserade lösningar samt kombinationer av sådana system.

WEBBTJÄNSTER

Vi utvecklar interaktiva webbsidor helt enligt Era önskemål främst i PHP med MySQL-databaser och erbjuder webhosting på Linux servrar med CentOS och cPanel men kan också ordna Windows hosting, Exchange och Mssql tjänster. Vi ligger på servrar placerade i en säker och stabil serverhall hos Cygrids i Eslöv.

Utöver sedvanlig webbdesign och webbhosting kan vi erbjuda utveckling av gränssnitt mot telematikenheter såsom dataloggers, GPS-mottagare eller annan utrustning där data från dessa enheter samlas in och presenteras i ett webbgränssnitt på Internet eller i ett datorprogram.

MJUKVARA INBYGGD I HÅRDVARA

Vi kan hjälpa till med utveckling och tillverkning av prototyper baserade på såväl analog- som digitalteknik. Vi tar ett helhetsgrepp på utvecklingsbitarna och föredrar att vara med redan från början, under idéstadiet, då alla vägar fortfarande är öppna för att hitta den absolut bästa lösningen.

I uppdraget kan ingå allt från design och formgivning i inledningsskedet till att arbeta fram fullständiga produktionsunderlag i form av CAD-ritningar, kretskortslayouter samt BOM’ar. Vi utvecklar också inbäddade lösningar (“embedded”) för enchipsdatorer i språken assembler och C med Atmel och Microchip som bas.

Vi samarbetar med tillverkare och konsulter specialiserade på kretskortsdesign och tillverkning för att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen på varje problem.

HELA PAKETET HELA VÄGEN - DATA FRÅN MÄTPUNKTEN TILL SKRIVBORDET

Vi har också erfarenhet av utvecklingsprojekt som kombinerar ovanstående kompetensområden där exempelvis en mätutrustning (hårdvaran) med hjälp av sin inbäddade firmware kommunicerar med en server via Internet (webbtjänsten) till vilken ett Windows-baserat datorprogram (mjukvaran) ansluter för att hämta och behandla mätdata och därefter presentera denna för användaren.

Kort sagt så finner Du hos oss ett brett kompetensspektra och den kreativitet som krävs för att driva just Ditt projekt i hamn!

Klicka gärna på någon av ikonerna till höger för att se fler exempel och tveka inte att ringa eller maila för en första kontakt!

WINDOWSBASERADE DATORPROGRAM

Vi utvecklar datorprogram i de vanligaste programspråken såsom VB, VB6, C++ och Java. Självklart tar vi ett helhetsgrepp på uppgiften och kan driva projektet från kravspecifikation till release.

Du som kund behöver inte ha tidigare erfarenhet från upphandling av den här typen av tjänster. Vi är stolta över den kompetens vi byggt upp kring att identifiera kundens behov och konkretisera detta i ett koncept och en kravspecifikation.

Vi arbetar med kundens grafiska profil och “tone of voice” för att skapa en mjukvara som användaren omedelbart relaterar till uppdragsgivarens verksamhet och produkter.

Conlab Ad Ratio

Conlab Ad Ratio

Apix Concrete Solutions

Programvara för att utveckla och optimera betongrecept. Betong består av ett flertal olika delmaterial. Krossat berg, natursand, kalkstensfiller och kemiska tillsatsmedel. Allt sammanbundet av bindemedlet – cement. Eftersom cement både är dyrt och tämligen energikrävande att tillverka ligger det ett ekonomiskt och inte minst ett miljömässigt intresse i att minimera åtgången ... Läs mer »

WEBBSIDOR OCH WEBBHOSTING

Helhetslösning för kunder som vill ha mer än vad en vanlig designbyrå eller webbhotell kan hjälpa till med. Vi erbjuder lösningar som passar utmärkt för den som vill ha en professionell och problemfri närvaro på Internet. Vi finns med i hela utvecklingsfasen med konceptdesign, fotografering, bildbehandling och webbdesign. Därefter fortsätter vi där många webbdesigners slutar. Vi ser till så att webbsidan hostas på ett riktigt sätt och går längre än vad ett vanligt webbhotel gör genom fullständig support och ett nära fortsatt samarbete i fortfarighetsfasen samt med vidareutveckling av webbsidan. Vi är kanske inte billigast men vi vill tro att vi är bäst på att vara kundnära och lyhörda.

www.mabelhouse.se

www.mabelhouse.se

Mabelhouse

I samarbete med kunden utarbetades en grafisk profil och en webbsidedesign. Idén med webbsidan var att presentera relevant information om lägenhetsuthyrningen för besökaren och att låta kunden justera innehållet själv. Vi löste kundens önskemål genom att ta fram en webbsida med en tydlig meny och enkel webbadministrering. Sidan hostas hos oss med full support. Läs mer »

UTVECKLING AV HÅRDVARA, EMBEDDED DESIGN OCH TELEMATIK

Vissa applikationer når inte hela vägen fram utan ännu ett steg där en PC inte räcker till eller får plats. Vi kan stå till tjänst med utveckling av kundspecifik hårdvara och samarbetar med välrenommerade aktörer inom bland annat telematiksektorn. Vi knyter samman informationsinsamling från trådlösa givare, dataloggers eller GPS-enheter via Internet eller andra nätverk till ett datorprogram i en PC eller en handhållen enhet såsom en mobiltelefon. Många applikationer behöver dock inte vara så avancerade. Vi har också erfarenhet från utveckling av enkel och billig testutrustning för bilverkstäder - helt utan inbyggda enchipsdatorer eller GPS-mottagare.

Testutrustning

Testutrustning

Testutrustning för bränslepumpsrelä

Testutrustning för bränslepumpsrelä i Volvo 2/7/900-serien. Enheten kopplas in mellan bilens reläcentral och bränslepumpsreläet. Samtliga sex anslutningar övervakas. Lysdioder indikerar om anslutningen går låg eller hög eller är flytande. Enheten fungerar också som en testpenna men med lysdiod vilket gör att den kan användas på finelektriska komponenter och transistorstyrda ... Läs mer »

Bild på Mikael Järleberg

Personligen tycker jag såklart att dom här bitarna är jättekul! Hittade Du också något intressant som Du vill veta mer om, eller vill Du bolla idéer kring ett projekt som Du har?

Ring eller skicka ett mail redan idag så kan vi diskutera vad Vema kan stå till tjänst med för Ditt företag!

Mikael Järleberg
Mikael JärlebergKontakt
VD