WINDOWSBASERADE DATORPROGRAM

Vi utvecklar datorprogram i de vanligaste programspråken såsom VB, VB6, C++ och Java. Självklart tar vi ett helhetsgrepp på uppgiften och kan driva projektet från kravspecifikation till release.

Du som kund behöver inte ha tidigare erfarenhet från upphandling av den här typen av tjänster. Vi är stolta över den kompetens vi byggt upp kring att identifiera kundens behov och konkretisera detta i ett koncept och en kravspecifikation.

Vi arbetar med kundens grafiska profil och “tone of voice” för att skapa en mjukvara som användaren omedelbart relaterar till uppdragsgivarens verksamhet och produkter.

Conlab Ad Ratio

Conlab Ad Ratio

Apix Concrete Solutions

Programvara för att utveckla och optimera betongrecept. Betong består av ett flertal olika delmaterial. Krossat berg, natursand, kalkstensfiller och kemiska tillsatsmedel. Allt sammanbundet av bindemedlet – cement. Eftersom cement både är dyrt och tämligen energikrävande att tillverka ligger det ett ekonomiskt och inte minst ett miljömässigt intresse i att minimera åtgången ... Läs mer »

WEBBSIDOR OCH WEBBHOSTING

Helhetslösning för kunder som vill ha mer än vad en vanlig designbyrå eller webbhotell kan hjälpa till med. Vi erbjuder lösningar som passar utmärkt för den som vill ha en professionell och problemfri närvaro på Internet. Vi finns med i hela utvecklingsfasen med konceptdesign, fotografering, bildbehandling och webbdesign. Därefter fortsätter vi där många webbdesigners slutar. Vi ser till så att webbsidan hostas på ett riktigt sätt och går längre än vad ett vanligt webbhotel gör genom fullständig support och ett nära fortsatt samarbete i fortfarighetsfasen samt med vidareutveckling av webbsidan. Vi är kanske inte billigast men vi vill tro att vi är bäst på att vara kundnära och lyhörda.

www.mabelhouse.se

www.mabelhouse.se

Mabelhouse

I samarbete med kunden utarbetades en grafisk profil och en webbsidedesign. Idén med webbsidan var att presentera relevant information om lägenhetsuthyrningen för besökaren och att låta kunden justera innehållet själv. Vi löste kundens önskemål genom att ta fram en webbsida med en tydlig meny och enkel webbadministrering. Sidan hostas hos oss med full support. Läs mer »

UTVECKLING AV HÅRDVARA, EMBEDDED DESIGN OCH TELEMATIK

Vissa applikationer når inte hela vägen fram utan ännu ett steg där en PC inte räcker till eller får plats. Vi kan stå till tjänst med utveckling av kundspecifik hårdvara och samarbetar med välrenommerade aktörer inom bland annat telematiksektorn. Vi knyter samman informationsinsamling från trådlösa givare, dataloggers eller GPS-enheter via Internet eller andra nätverk till ett datorprogram i en PC eller en handhållen enhet såsom en mobiltelefon. Många applikationer behöver dock inte vara så avancerade. Vi har också erfarenhet från utveckling av enkel och billig testutrustning för bilverkstäder - helt utan inbyggda enchipsdatorer eller GPS-mottagare.

LC-8310

LC-8310

Logger med relästyrning

Egenutvecklad datalogger med ingång för 8 st termoelement typ K. Har tre reläutgångar och RS-232 anslutning för kommunikation med PC. Hjärnan i enheten är en PIC enchipsdator från Microchip. Enheten används för att logga temperaturer och kan styra externa komponenter såsom värmeslingor på grundval av olika villkor som anges i mjukvaran i PC’n. Ett exempel på tillämpning ... Läs mer »